top of page
2023-01_Hana-Adamikova-web-a-site-14.jpg
HANA ADAMÍKOVÁ, MBA
KOUČKA, MENTORKA A SPISOVATELKA
* 1983 v Brně
  • Především jsem však milující manželka a matka. Také jsem dcera, sestra, hrdá teta, naslouchající přítelkyně a žena plnící své životní poslání.

  • Rodina je pro mě radost a naplnění. Psaní léčivých textů a práce s lidmi jsou mé životní poslání.

  • Probouzím  v ženách ženskost. Podporuji je na jejich cestě k harmonickým vztahům, vědomému rodičovství a seberealizaci. Pomáhám jim najít sílu v těžkých životních situacích.

​​

  • Nejdůležitější jsou pro mě plnohodnotné a srdečné vztahy v mé rodině, s blízkými a s těmi, které provázím na jejich cestě.

  • Žila jsem celkem 5 let v zahraničí. Daleko od domova jsem se musela postarat sama o sebe, dospět a použít cenné zkušenosti od inspirativních lidí, které jsem na své cestě potkala.

 

  • Dvakrát jsem uběhla maraton. Pro mě zdolání cíle, který jsem si myslela, že není možný. Naučila jsem se věřit v sebe, rozložit síly na dlouhé trati, pokračovat a držet tempo ve chvílích krize (třeba i životní).

 

  • Prošla jsem rozvodem. Celou tuto událost se mi podařilo zpracovat. S bývalým manželem si, navzdory bolestné zkušenosti, přejeme štěstí.

 

  • Byla jsem týden ve tmě. Nejen že jsem se sebou vydržela, ale spojila jsem se sama se sebou a se svým životním posláním. 

  • Cvičím Mohendžodáro Tantra jógu pro ženy na podporu a kultivaci ženské energie. Jsem kněžka Bohyně, slavím pohanské svátky a zabývám se rituály.

  • Třikrát jsem odjela na meditační pobyt do ticha. Naučila jsem se koncentraci, kotvení pozornosti a také samostatně projít obsahy svého podvědomí. 

bottom of page