top of page
  • Obrázek autoraHana Adamíková

Barvy: co o vás vypovídají?

Aktualizováno: 18. 6. 2020


Dnešní blog je věnován barvám a všemu kolem nich. Toto téma vás velmi zajímá, a proto jsem se rozhodla sepsat všechny poznatky. Dnes vám tedy prozradím, co znamenají jednotlivé barvy. V příštím týdnu se pak dozvíte, co vypovídá volba vzorů o vaší povaze. Ve třetím příspěvku v této řadě vás čeká vysvětlení, proč máte v každém ročním období odlišnou barevnou preferenci. Dnes tady žádné sáhodlouhé úvody a s chutí do toho:


Význam barev


V ideálním případě jsou barvy odrazem nitra člověka. Ať už se jedná o používání barev na vědomé, či nevědomé úrovni. S barvami se dá velmi dobře pracovat i v případě, že chcete vzbudit určité reakce či emoce u druhých lidí. Osobně se však přikláním k tomu, abyste barvy volili na základě vašeho hlubokého duševního rozpoložení. Jinak by se vám mohlo stát (a často se tak stává), že se k vám lidé chovají jinak, než jací skutečně jste. Právě nevhodně zvolené barvy a vzory jsou častou příčinou tohoto nesouladu. Jaký je tedy význam jednotlivých barev a co o nositeli vypovídají?


Bílá


Tato barva symbolizuje nový začátek, čistotu a nevinnost. Je spojována s vědomím, lehkostí a ženskostí. Právě proto je v našich zeměpisných šířkách barvou svatebních šatů, ale i jedním z prvních oděvů pro miminka. Také vám chci představit jeden poznatek z fyziky: dopadá-li na optické rozhraní dvou prostředí bílé světlo, lomené světlo již není bílé, ale jeho okraje jsou zbarvené (jeden červeně, druhý fialově). Tento jev se nazývá disperze. V bílé barvě jsou tedy obsaženy všechny barvy spektra: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigo a fialová.


Červená


Je to barva tělesné lásky a živočišné sexuality. Červená je barva dynamická: zvyšuje totiž tlak, zrychluje dýchání, povzbuzuje a nabuzuje nás. Je v ní určitá míra agresivity a částečně se spojuje s nebezpečím. Právě pro tyto účinky považujeme červenou za loveckou barvu, kdy lovce stimuluje ještě víc lovit. Zároveň je tato barva akceptována ve vysoce konzervativním prostředí, jelikož se jedná o barvu hrdosti a cti. Vzhledem ke své výraznosti nositel této barvy o sobě prozrazuje, že dokáže unést pozornost, která je s touto barvou spjatá. Na tuto barvu je tedy třeba síla osobnosti a neměli by jí nosit lidé stydliví. Zároveň se dá použít terapeuticky právě na oživení upozaděných jedinců, avšak nikdy by neměla být tato barva použita násilím (tedy nositel se do ní musí významně nutit). Tato barva je jediná barva, která je odlišně vnímaná u pohlaví. Žena v červené u ostatních žen působí dominantně (v krajním případě až panovačně), naproti tomu žena v mužském kolektivu je vnímaná atraktivně a jako ta, která chce pozornost. Muž v mužském prostředí dává červenou barvou najevo boj o post a u ostatních mužů podvědomě vzbuzuje agresivitu. Naopak muž v ženském prostředí působí v červené atraktivně.


13 tajemství ženy bohyně. Ke stažení zde.


Oranžová


Oranžová přitahuje méně pozornosti než červená barva a není lidmi příliš v oblibě. Tato barva však v sobě skrývá kreativitu, dynamiku a smyslnou sexualitu (právě proto je barvou Tantry). Je to barva svůdnosti a svádění, kterou lidé preferují obzvlášť v začátcích nových vztahů. Jedná se o instinktivní neracionální barvu. Proto je vhodná do prostředí, kde nemáme příliš řešit hlavou. V člověku pak vzbuzuje vášeň, radost ze života a kreativitu. Právě pro tyto své vlastnosti je vhodná do míst, kde se hodně tvoří. Oranžovou barvu rádi nosí lidé, kteří nedokážou snadno verbalizovat své pocity.


Žlutá


Tato barva je vidět přednostně, nejde ji ignorovat a nejsilněji přitahuje oči. Člověk oblečen do žluté je tedy vidět jako první. Žlutou barvu tedy nosí lidé, kteří chtějí být silně na očích a jsou rádi středem pozornosti. Zvyšuje tep, tlak a zrychluje dech a tvorbu adrenalinu. Už je vám jasné, proč má oblíbený fast food ve svém logu červenou a žlutou? Žlutá dává svému nositeli ve vysokém postavení výhodu – říká o něm, že se nebojí dominantních rolí. Tuto barvu však volte pouze v případě, že jste si jisti svou pozicí. U druhých má tendenci vzbuzovat agresivitu, ostražitost a nedůvěru. Právě proto ji rádi volí lidé, kteří rádi ovládají prostor a teritorium. Naopak mnoho lidí se jí až nezdravě vyhýbá, protože se neumí postavit za sebe. Pokud byste žlutou rádi nosili a nejste si jistí, zvolte ze začátku tlumenější a teplé odstíny. V kombinaci s bílou totiž naopak vzbuzuje pocit tepla a hřejivosti. Studené a syté odstíny mohou u druhých způsobovat pocit ohrožení a přílišné dominance. Rozhodně se této krásné barvě nevyhýbejte. Kombinujte především s bílou nebo neutrální béžovou. Na druhou stranu v ostře žluté nechoďte v žádném případě řešit konflikt. Vzbuzujete agresivitu jak u sebe, tak u protistrany.


Zelená


Pokud je nějaká barva symbolem klidu a bezpečí, pak je to právě zelená. Je to uklidňující, pohodová a příjemná barva, která zklidňuje červenou. Možná jste si mysleli, že barvou lásky je již zmíněná červená. Není tomu však tak. Skutečnou barvou lásky je právě zelená barva, která se doporučuje i při vizualizačních technikách na zlomené srdce. Lidé, kteří rádi nosí zelenou barvu, jsou přátelští a dávají tak svému okolí najevo, že jejich prioritou jsou naplněné a hodnotné vztahy. Obecně je tato barva spojována spíš s neformálností a nehodí se do byznysového prostředí. Jedná se totiž o málo výkonnou barvu a u lidí vzbuzuje pocit klidu a harmonie. Spíš než kancelář, vyzdobte zelenou svůj domov, nebo místo, kde rádi relaxujete. Pokud jste naopak v pracovním prostředí přetíženi, doporučuji vám, abyste trávili volný čas obklopeni zelenou barvou. Nemusíte nutně předělat celý byt. Stačí, pokud si vyjedete do přírody a necháte na sebe zelenou působit. Zklidní se váš nervový systém a načerpáte energii, kterou tolik potřebujete. Vaše tělo i mysl si odpočinou a celkově se budete cítit svěžeji.


Modrá


Modrá je nejpopulárnější barva a chybí v šatníku jen málokomu. Je to barva seriózní, uklidňující, ale aktivní. Má tedy podobné účinky jako barva zelená, avšak není nečinná. Mají ji rádi lidé logicky a racionálně zaměření. Své nositele sice uklidňuje, ale nikterak neubírá na výkonnosti. Právě proto je tolik oblíbená například v bankovnictví. Tato barva totiž ráda počítá a kalkuluje a její nositel působí na druhé lidi důvěryhodně a stabilně. Jejím protikladem je barva oranžová, která naopak nechává vše plynout. Modrá barva (obzvlášť světlé tóny) je barvou komunikace. Pokud má člověk problém se vyjádřit, doporučuji mu, aby se obklopoval právě modrou barvou, a to nejlépe v oblasti hrdla. V hrdle se nachází komunikační a barevná stimulace v této oblasti pomáhá se zablokovaným řečovým centrem. Byť se jedná o barvu logickou, je modrá spojena i s emocemi. Barva vody je totiž znázorňována jako modrá a právě tento živel pomáhá s uvolněním potlačených emocí. Lidské tělo se skládá převážně z vody. Nahromaděné emoce se tak mohou krásně z těla uvolnit právě působením světle modré barvy znázorňující vodu v nás. Vždyť i ta největší bolest a smutek odchází z těla právě skrze vodu – tedy slzami. Jemné odstíny modré pak pomáhají tyto emoce léčit a hojit.


Indigo


Dalo by se říct, že se jedná o temně modrou až nafialovělou barvu. Tato barva symbolizuje hluboké a hloubavé myšlenky a je opět rozumového charakteru. Lidé, kteří rádi nosí indigovou barvu, často hledají podstatu věcí, rádi přemýšlí a milují logické úkoly. U žen je tato barva spojena s intuicí a vnitřním věděním. Žena oblečená do indigové barvy působí mysticky. V minulosti se jednalo o barvu vědem a věštkyní. Pokud se chce člověk propojit s vnitřním věděním a intuicí, doporučuje se právě působení indigové barvy. V čakrovém systému je to barva šesté čakry a třetího oka, která souvisí s již zmíněnou intuicí, ale také vizemi až věšteckými schopnostmi.


Fialová


Fialová je barva moudrosti, vhledu a napojení na vyšší vědění. V dřívějších dobách bylo fialové barvivo na látky velmi vzácné a mohli si jej dovolit jen ti nejbohatší. Fialová byla úzce spojována s panovníky a vysoce postavenými duchovními. Právě pro svou nelehkou dostupnost se stala statutárně vysoce nejvýše postavenou barvou a tudíž je spojována i s finančním zabezpečením. I když se jedná spíše o ženskou barvu, souvisí fialová velmi úzce s penězi a mocí. Na druhou stranu stále platí její silný duchovní význam, kdy je vnímána jako nadpřirozená a tajemná barva vyššího vědění a hlubokého poznání.


Zlatá


Tato barva souvisí s hojností, hřejivostí, teplem a bohatstvím. Spíše než o materiální bohatství, se jedná o naplnění a hojnost. Je symbolizovaná jako sluneční energie. Slunce dává život, přináší do věcí světlo a jasno. Obecně otepluje a hřeje jak svého nositele, tak vysílá hřejivé signály i do okolí.


Stříbrná


Je to barva chladivá, spojená s energií Luny. Chladivý měsíční třpyt tiší rozbouřenou mysl a uklidňuje rozbouřené emoce. Oproti živé sluneční energii vnáší stříbrná měsíční energie odstup a prostor, jako tichá hluboká noc. Stříbrná barva v kombinaci s indigo či fialovou působí mysticky a jsou to typické kombinace vhodné na zimní plesy, kdy noci jsou dlouhé a hluboké.


Hnědá


Hnědá je barva důvěryhodná, loajální, přátelská, avšak je na nízkém postu. V minulosti se jednalo o barvu rolníků a poddaných a i dnes symbolizuje spíše přízemní lidi. Tito lidé jsou spíše konzervativní a mají rádi své jistoty. Je to rovněž barva Země, ze které vyrůstá úroda, abychom měli co jíst. Jedná se o barvu přátelskou, avšak když je jí hodně, může působit fádně a neprůbojně. Pokud hnědou barvu odmítáte (což byl dlouhou dobu i můj případ), zamyslete se nad tím, jak jste na tom s pokorou. Nepokorný člověk je totiž marnivý a nedokáže se sklonit před něčím, co je větší než on. Lidé si také často stěžují, že jim hnědá barva přijde příliš těžká a usedlá. Není však nutné se oblékat od hlavy až po patu do hnědé barvy. Stačí doplňky jako jsou boty, kabelka, popřípadě náramky. U mužů je skvělá kombinace modrého obleku a hnědých bot a pásku.


Šedá


Jedná se o neutrální barvu a je vystihuje lidi, kteří mají rádi racionalitu, logiku, existenci, serióznost a životní zkušenosti. Když je jí však moc, působí depresivně. Pokud máte pocit, že máte až příliš prchlivou povahu, možná máte přebytek jaterní energie. Na tlumení přílišného temperamentu slouží skvěle právě šedá barva, která umí krásně tišit vztek a hněv. Z estetického hlediska se kombinuje skvěle s jakoukoli jinou barvou. Šedá přestane být tolik seriózní a ostatní barvy v ní vyniknou. Tato barva je oblíbená hlavně u právníků a účetních. Pochopitelně nechci zobecňovat, ale má praxe potvrzuje tento závěr. Pokud máte v rámci vašeho povolání stanoven dress code, nebojte se tuto barvu oživit jemnými doplňky. Skvěle se šedou vypadá například výrazná růžová a bílá barva. Stále budete působit seriózně, avšak ne tolik usedle.


Černá


Vznikne smícháním všech barev dohromady. Je to barva náročnější na rozklíčování, neboť v sobě skrývá své poselství. Pokud tedy člověk o sobě nechce nic prozradit, vezme si černou barvu, aby se nedal číst. Nicméně vždy ho však prozradí kontext. Barva bot, vlasů, rtěnky, laku na nehty, kabelky, kravaty či jiného doplňku prozradí o svém nositeli to, co černá skryla. Černá barva spojuje to, co je nevyslovené a symbolizuje konec. Černá je skvělá barva pro ženy v období menstruace, kdy se chtějí schovat a necítí potřebu být na výsluní. Právě z těchto důvodů je tolik preferovaná i v zimním období a večer. Na druhou stranu může zbytečně uvádět člověka do pasivity a zaplavovat ho smutkem a negativními emocemi déle, než je třeba.


Že vám některé barvy chybí? Tak schválně, jsou to růžová a béžová? Nebojte nezapomněla jsem na ně. Možná jste si to neuvědomili, ale růžová barva je vlastně barva červená. Jen je v ní obsažena bílá. Ve výsledku to znamená, že růžová barva má energii červené barvy, avšak je zbavena agresivní složky.


Barva béžová je v podstatě hnědá barva dohromady s bílou. Obecně se dá říct, že čím je barva světlejší (tedy přidává se bílá), tím více je projasňuje její původní energie. Světle zelená bude tedy šeptat význam své původní barvy. Naproti tomu tmavší odstíny původní barvy jdou do větší hloubky přidáváním černé nebo jiné tmavé barvy (modrá nebo fialová). Vytváří se tedy takzvaný barevný podtón. Výsledný odstín se pak vykládá jako obě barvy, ze kterých se skládá (například tmavě zelené má často modro-fialový podtón).


Barvy v praktickém životě


Máte pocit, že je informací příliš? Nezoufejte, i já jsem se na začátku tak cítila. Důležité je mít povědomí o tom, co která barva říká a co způsobuje, a vědomě s barvami pracovat. V praxi to pak vypadá například tak, že pokud chce žena potkat muže pro rodinu, měla by spíše volit teplé jemné odstíny žluté, růžové, bledě modré a bílé. Pokud si libuje v ostrých kontrastech jako je třeba červená a černá, proč myslíte, že stále přitahuje muže jen sexuálně?


Opačným příkladem může být třeba žena, která naopak nerada vybočuje ze své konfortní zóny. Ještě se nevyrovnala s rozchodem a ráda by se otevřela mužům. Jenže v barevné kombinaci, které v tuto chvíli nosí (šedá, bledě modrá, světle béžová) však působí ještě smutněji a usedleji. Dovede si představit, jak prokoukne, když se oblékne do svěží zelené a zkusí si ze začátku aspoň pohrát s myšlenkou červené barvy? Nosit ji pak může třeba právě jen na doplňcích, aby toho na ni nebylo moc.


Za šest let praxe se s barvami setkávám denně a musím říct, že jsou často velmi podstatnou součástí práce s klientem. Změna barev, do kterých se oblékáte a kterými se obklopujete, výrazně ovlivňuje vaši psychiku. Nemá smysl dogmaticky následovat významy barev, spíš se nalaďte na celkový dojem ať už vás samých nebo člověka, kterého máte před sebou.


Nechoďte proti své přirozenosti, avšak na druhou stranu nezapomeňte, že příliš stojaté vody časem zatuchnou. Co tím chci říct? Nebojte se oživit váš šatník a zamyslet se nad tím, jaké zprávy vysíláte do okolí. Pokud si sami nevíte rady, přijďte mezi nás na Dámský dýchánek o kráse, nebo kontaktujte Veroniku Marešovou.


Příští týden budeme pokračovat vzory a botami a ve třetím příspěvku vám povím, jak je to těmi ročními obdobími a barevnými preferencemi.


Vaše Hanka


Informace jsem načerpala na kurzu Styl pod vedením Petra Lukeše (Asociace vizážistů a stylistů) v roce 2012.


Hana Adamíková, MBA

Koučka, lektorka a životní průvodkyně


Dlouhodobě se věnuje práci se ženami a jejich příběhy. Pět let studovala a pracovala v zahraničí, věnovala se práci s dětmi a dospívajícími. Má za sebou kariéru v médiích a marketingu u mezinárodních firem. Od roku 2012 se plně věnuje koučinku a osobnímu rozvoji. K jejím ústředním tématům patří návrat k ženskosti a ženskému principu, zdravá sebedůvěra, vytváření harmonických vztahů a práce s emocemi v náročných životních situacích. V současné době se věnuje převážně rodině a psaní. Je autorkou knihy "Staňte se magnetem na skutečné muže." Ve zbylém čase pořádá semináře, vytváří online programy, přednáší na konferencích a vede Poradnu Hany Adamíkové. Ráda vaří, zpívá, tančí a peče. Miluje ženské kruhy, rituály a vůni vykuřovadla Palo Santo. Její životní láska je manžel Pavel a jejich rodina.


6 387 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page